Bli medlem

Enklaste sättet är att sätta in medlemsavgiften på postgiro 169 55 43-7.

Det går även att sätta in pengar via Swish på följande nummer; 123 173 2049

Medlemsavgift 2018

  • Medlem fr.o.m. 18 år inkl. tidskrift 150 kr/år
  • Familjemedlem/stödmedlem exkl. tidskrift 50 kr/år
  • Ungdom t.o.m. 17 år inkl. tidskrift 50 kr/år
  • Företag/förening inkl tidskrift 500 kr/år.
Passa även på att beställa vår nya dekal, för såväl inom- som utomhus.
Priset är 20 kr/styck. Ange på postgiroblanketten vilken medlemsform du önskar samt hur många dekaler du vill beställa.

Fåglar i Bohuslän

För dig som inte är medlem och vill ha rapporten “Fåglar i Bohuslän” – sätt in 50 kr på postgiro 169 55 43-7. Glöm inte att skriva namn och adress på blanketten!

Märk blanketten FiB 2017.

 

Har du frågor?

Kontakta Stefan Malm
mobil: 0738 008 607