Arbetsordning för Rrk

Arbetsordning för Regionala rapportkommittén Bohuslän (Rrk) är det styrdokument,
som i detalj tydliggör Rrk:s uppdrag, arbetsätt samt de enskilda ledamöternas åtaganden.
Dokumentet, som har framtagits i samverkan mellan Rrk och styrelsen för Bohusläns Ornitologiska Förening, kommer att genomgå en årlig översyn.