Nyheter

Gåva till Fågelcentralen 3.801:-

Bohusläns Ornitologiska Förening anordnade ett lotteri under BirdLife Sveriges riksstämma. Vinsterna var skänkta och intäkterna går oavkortat till Fågelcentralen för arbetet de gör för skadade

Läs mer »
Kommande aktiviteter

Örnar i Kalvöfjorden

En fågelexkursion i bohuslänska vinterörnmarker där havsörn brukar jaga. Förutom havsörn kan vi se en mängd sjöfåglar samt andra rovfåglar som pilgrimsfalk och duvhök. Vi

Bildvisning i Lysekil från Runde

I Lysekil visar lokalfotografen Patrik Eld bilder från Runde i Norge. Förutom den älskade lunnefågeln och andra häckande sjöfåglar blir det bilder på unika blommor

Kommande aktiviteter för kvinnor

Vinterfåglar i Uddevalla hamn

Vi spanar på övervintrande fåglar i hamnens öppna vatten och runt silon. Kanske finns det någon ovanlig and i flockarna eller jagar duvhöken vid silon?

Fågelmatningar kring Uddevalla

Vi besöker minst två fågelmatningar runt Uddevalla och tittar på de fåglar vi hittar för dagen. Vi börjar hos Britt-Marie på Bävedalsvägen. Ta med kikare,

Kommande aktiviteter för unga