Sångsvansinventering

Klicka på knappen nedan så kommer dit

Riksinventering Berguv​

Klicka på knappen nedan så kommer dit

Sjöfågeltaxering

Klicka på knappen nedan så kommer dit
Inventering sångsvan.

Sedan 1995 genomförs vart femte år en internationell inventering av sångsvanarna i Europa i samband med den årliga midvinterinventeringen av sjöfågel. Tanken är att försöka få en totalbild av hur många sångsvanar det finns i olika delar av Europa. För att lyckas med detta vill vi ha in observationer av sångsvan från så många platser som möjligt i anslutning till den aktuella helgen (11-12 januari 2020).

Här är en länk om hur ni går tillväga vid inventeringen.

Resultat av Inventeringen av Berguv i Bohuslän 2019.

Årets inventering har genomförts under januari-juni 2019, och då häckningsutfallet varit något bättre än de senaste 19 åren, har antalet par som hittats ökat något. Dock finns det betydande luckor i mellersta och norra Bohuslän, där nyetablerade par valt ”nya” boplatser som inte varit kända förut.
Här kan du läsa mer.

Sjöfågeltaxering – en enkel form av fågelinventering!

Läs mer här

Kommande projekt