Sjöfågeltaxering – en enkel form av fågelinventering!

Skulle du vilja hjälpa till att öka kunskaperna och övervakningen av de arter som vistas i blöta miljöer såsom våtmarker, sjöar, vattendrag, kuster etc.? Du väljer själv ett område du besöker om det inte redan är bokat.


Vi ser gärna att fler börjar inventera och den relativt nystartade (2015) sjöfågeltaxeringen passar även de som inte har tidigare vana kring detta och det behöver inte heller vara en fysisk utmaning. Om du ändå är ute och skådar i passande miljöer så är det bara att notera arter enligt vissa metoder och sen avrapportera.

Inventeringen i vårt område skall ske i perioden 10–25 maj och upprepas sen under ett antal år för att kunna se utvecklingsmönster i ett större perspektiv.

 

Om du känner att det kan vara något för dig så kontakta mig på tel. 070-2963518 eller e-post jonny.belab@telia.com så berättar jag mer och kommer att stå som

koordinator för detta projekt i BohOF.

Hälsningar Jonny Jonsson