Mötesrapporter

Regionala rapportkommittén i Bohuslän (Rrk Boh) har årligen två möten; ett vår- och ett höstmöte samt vid behov även extramöten. Vid dessa mötestillfällen förs minnesanteckningar, som renskrivs och justeras.
Från år 2015 kommer anteckningarna att läggas ut på hemsidan i form av mötesprotokoll.
Syftet är att i första hand göra Rrk:s arbete mer transparent, men anteckningarna kan också ses som ett historiskt arkiv över kommitténs arbete.

Regionala rapportkommittén i Bohuslän (Rrk Boh) har årligen två möten; ett vår- och ett höstmöte samt vid behov även extramöten. Vid dessa mötestillfällen förs minnesanteckningar, som renskrivs och justeras.
Från år 2015 kommer anteckningarna att läggas ut på hemsidan i form av mötesprotokoll.
Syftet är att i första hand göra Rrk:s arbete mer transparent, men anteckningarna kan också ses som ett historiskt arkiv över kommitténs arbete.