Nyheter

Vinterfåglar Inpå Knuten

Nu närmar sig aktiviteten Vinterfåglar Inpå Knuten där du någon gång mellan 31 januari-3 februari räknar dina matgäster vid fågelbordet. Du kan välja att rapportera via app eller skicka in ett rapportkort med post. Här nedan kan du klicka in dig via en länk till aktiviteten där allt står om

Läs mer »

Vindskydd på gång till Klädesholmen

”Till våren kommer det att snickras ihop ett litet vindskydd på Klädesholmen. Något som säkert kommer att glädja de skådare som brukar bege sig ut till denna västliga utpost när det stormar och havsfåglarna blåser in. Håkan Johnsson, fastboende på holmen, leder arbetet med hjälp av frivilliga. Vindskyddet blir så

Läs mer »

Börringevråk

Ormvråkar varierar mycket i fjäderdräkten från rätt mörka individer till väldigt ljusa, nästan vita. Dessa ljusa ormvråkar kallas populärt för Börringevråk. Namnet kommer från orten Börringe i Skåne dit ett gäng skådare för många år sedan under en resa såg en väldigt ljus ormvråk i Börringetrakten och kallade den då

Läs mer »

Vårens program är klart!

Våra aktiviteter pågår som vanligt, nästan i alla fall, i dessa Corona tider. Alla behöver komma ut i friska luften! Vi visar respekt och håller bra avstånd och känner man sig det minsta sjuk så avstår man från att komma. Vi åker i egna bilar om inte skådarna själva är

Läs mer »

Rapportera ljungpipare, tofsvipor och storspovar 10-20 oktober 2020!

Under perioden 10-20 oktober riktas särskilt fokus mot höstrastande ljungpipare, tofsvipor och storspovar i hela Europa. Detta i regi av International Wader Study Group. För ljungpipare och tofsvipa är detta en upprepning av liknande initiativ som tidigare genomförts 2003, 2008 och 2014. Från Sverige rapporterades förra gången (2014) inte mindre

Läs mer »

Tajgablåstjärt, ny art för landskapet

På morgonen idag hittade Lasse Svensson två!! tajgablåstjärtar nära toppen av Måröds lyseberg, öster om Backamo. Dimma rådde och fåglarna upptäcktes via sitt lockläte, senare fick han se dem så att bilder kunde tas. Härligt att ostvindarna som rått den senaste tiden ger resultat på vår sida av Sverige.  

Läs mer »

Ny informationsfolder

Föreningen har gjort en ny informationsfolder om vår verksamhet. Nedan finner ni den via denna länk. Välkomna på våra aktiviteter. Styrelsen

Läs mer »

Förstafynd i Bohuslän

Rune Hixén har efter ett riktigt detektivarbete jobbat fram en förteckning på Bohusläns förstafynd av de fågelarter som setts i landskapet med början 1742 och framåt. 1742 var det botanikern Pehr Kalm som dokumenterade vad han såg när han besökte landskapet. Om ni går in under Rrk:s flik och klickar

Läs mer »

Fågelholkar i Stenungsund

Under året har undertecknad och Anders Melin inventerat såväl star-/ som mesholkar runtom i Stenungsund. Omkring 150 starholkar har satts upp, bland annat vid Jordhammar, Järnklätt, Norums kyrka, Äggestorp samt Strandkärr. Staren har haft ett hyfsat år med runt 70 lyckade häckningar, omkring 350 ungar har ringmärkts. Mesar och flugsnappare

Läs mer »

En liten höstrapport

I lördags höll föreningen en exkursion till Kalvöfjorden. Så här i sträcktider kan vad som helst dyka upp. Dagen blev lyckad med hyfsat sträck av tättingar och en del rovfågel samt lite vadare. Värt att nämna svarthakedopping, havsörn, stenfalk, kustpipare, bläsand och trädlärka. 9 personer deltog. Foto: Sussie Carlström  

Läs mer »

Ändrade Datum på aktiviteter

Aktiviteten Sträckskådning i Kalvöfjorden är ändrad från lördag 12 till lördag 19 september pga dåligt väder. Föreläsningen ”Rovfåglarnas återkomst i Halland” på Bohusläns muséum är ändrad till onsdagen den 23 september. Aktiviteten ”UTSTÄLLNINGAR OCH FIKA- För kvinnor” är ändrad till onsdag 7 oktober

Läs mer »
Etiketter
Nyhetsarkiv