Nyheter

Foto: Ralf Karlsson:

Vindskyddet Klädesholmen, första blåsdagen.

Idag, läs den 9 april, kan man säga att det nya vindskyddet på Klädesholmen blev inofficiellt invigt i och med den första riktiga blåsdagen sedan det uppfördes. Initiativtagare Håkan Johnsson ihop med Torbjörn Arvidsson och Ralf Karlsson härdade ut några timmar på förmiddagen när det blåste som mest med 25

Läs mer »

Nya styrelsemedlemmar

Jan Uddén Vid årsmötet i slutet på mars valdes Jan Uddén, välkänd skådare från Uddevalla, in som ny ledamot i styrelsen. Jan har många strängar på sin lyra, studerat bland annat zoologi, botanik, geovetenskap och biologi. Anställd på Bohusläns museum som biolog och ekolog och även hörts mycket i etern

Läs mer »

Årsmöte 2021

På grund av den rådande pandemin så hölls BohOF:s årsmöte för första gången någonsin i digital form. 13 anmälda medlemmar deltog i förhandlingarna och Stina Rigbäck från BirdLife agerade teknisk support under mötet. Den obligatoriska exkursionen uteblev naturligtvis förutom för Sussie och Per som satt framför skärmen på Ottenbys parkering😊.

Läs mer »

Årets Fågel 2020

Vid BohOF:s årsmöte lördagen den 27 mars röstades Årets Fågel 2020 fram. Följande tre alternativ fanns att rösta på;   Svartvingad glada, Gerum Tanumshede. Upptäckt av Jörgen Olsson den 9 juni. Andra fyndet för Bohuslän Korttålärka, Breviks kile. Upptäckt av Per Undeland den 20 augusti. Landskapets nionde fynd. Tajgablåstjärt (Två

Läs mer »

Resultat Inventering berguv 2020.

Här nedan finner ni en länk till berguvsinventeringen för 2020 samt jämförelse med 2019 års resultat. Eftersom berguven är en skyddad art så redovisas inventeringen kommunvis för att undvika onödig störning. Om man tittar på berguvens status i hela landet så har den minskat kraftigt i norra Sverige medan den

Läs mer »

Invasion av svarthakad buskskvätta

I söndags (21 februari) skedde en liten invasion av svarthakad buskskvätta i Bohuslän, och fler individer upptäcktes dagen efter. Under söndagen rapporterades hela 9 olika exemplar på Artportalen, här listade i den tidsordning de upptäcktes: Skaftö 2 ex, Tångevik 2, Tofta kile 1, Grosshamn 2, Morlanda dammar 1 och Smögen

Läs mer »

Kallelse till Digitalt Årsmöte lördag den 27 mars

Härmed kallas ni medlemmar till digitalt årsmöte via Zoom lördag den 27 mars klockan 1300. Mötet kommer att innehålla omröstning av Årets Fågel 2020 samt ordinarie årsmötesförhandlingar. Anmälan sker senast den 20 mars till Stefan Malm, 076-1005184, eller via mail azurmes68@gmail.com. Vid anmälan skall mailadress uppges så att vi kan

Läs mer »

Årets artrally uppdatering

Grattis Christer Elg och Sara Elg som är årets vinnande lag i BohOF:s artrally! Laget, Ärebötterna har nu fått sitt vinstbuckla! Vid normala år får laget sitt pris vid vår gemensamma artgenomgång men i år skedde det ju digitalt. Förutom dem så var även Nolhottarna från norra Bohuslän och de

Läs mer »

Årets artrally 2021

Grattis Ärebötterna! Årets artrally vann laget Ärebötterna, från norra Bohuslän bestående av Sara Elg och Christer Elg, med sina 61 arter. Nolhottarna kom 2:a med 60 arter. Stenungsundsnissarna kom 3:a med 54 arter Fågeldoktorns vänner 51 arter. Var e fåglarna med 41 arter. Totalt sett sågs det 83 arter. Stort

Läs mer »

Rapport inventering backsvala

I länken nedan finner ni resultatet av den riksomfattande inventeringen av backsvala som skett under 2020. Om man tittar på vårt landskap bortsett från Hisingen så har Kungälv, Tanum och Uddevalla en eller två stora kolonier häckande backsvala. Inventeringen av denna art som starkt minskat främst på grund av nedlagda

Läs mer »

Vinterfåglar Inpå Knuten

Nu närmar sig aktiviteten Vinterfåglar Inpå Knuten där du någon gång mellan 31 januari-3 februari räknar dina matgäster vid fågelbordet. Du kan välja att rapportera via app eller skicka in ett rapportkort med post. Här nedan kan du klicka in dig via en länk till aktiviteten där allt står om

Läs mer »

Vindskydd på gång till Klädesholmen

”Till våren kommer det att snickras ihop ett litet vindskydd på Klädesholmen. Något som säkert kommer att glädja de skådare som brukar bege sig ut till denna västliga utpost när det stormar och havsfåglarna blåser in. Håkan Johnsson, fastboende på holmen, leder arbetet med hjälp av frivilliga. Vindskyddet blir så

Läs mer »
Etiketter
Nyhetsarkiv