december 2019

Okategoriserade

Inventering backsvala

BirdLife Sverige har beslutat att genomföra en riksomfattande inventering av backsvala 2020/2021. Detta är föranlett av artens kraftiga tillbakagång under 2000-talet, främst orsakad av nedläggning/omställning

Läs mer »