Inventering backsvala

BirdLife Sverige har beslutat att genomföra en riksomfattande inventering av backsvala 2020/2021.

Detta är föranlett av artens kraftiga tillbakagång under 2000-talet, främst orsakad av nedläggning/omställning av grustäkter i landet.

 

Är ni intresserade av att delta i denna inventering, maila oss gärna på fagelskydd@bohof.com.

Gå gärna in och läs lite om hur inventeringen är tänkt att genomföras via denna länk https://bohof.com/inventering/backsvaleinventering/

 

Mvh

Styrelsen

Nyhetsarkiv