Förstafynd

När omtalas för första gången korpen från Bohuslän och var gjordes det första fyndet av svart rödstjärt? Svaret på dessa frågor finner ni i nedanstående förteckningar, som omfattar samtliga påträffade arter i landskapet. Fyndlistorna spänner från Pehr Kalms bohuslänska resa år 1742 fram till dags datum.

Några oklarheter återstår att reda ut; det gäller de fynd, som påträffats på Hisingen och där exakt uppgift om fyndlokal saknas. Vidare har det varit svårt att finna riktigt tidiga fynd av bl.a knölsvan och kanadagås.

Om någon har synpunkter på listorna eller kan bidraga med kompletterande uppgifter, mottages dessa med tacksamhet!

Rune Hixén

runehixen@gmail.com