Är du kvinna och vill skåda fågel?

Då är du välkommen till oss! Tjejgruppen har funnits i några år och vi skådar regelbundet tillsammans. Gemensamt har vi intresset för fåglar! I gruppen ligger kunskaperna på olika nivåer, men vi hjälps åt att upptäcka, höra och känna igen de olika fågelarterna. Bara du är nyfiken på fåglar kan du vara med! Man behöver inte känna sig dum när man frågar.

Vi har trevligt tillsammans och träffas några gånger per år och åker till våra favoritplatser samt upptäcker nya ställen tillsammans. Oftast är vi i Bohuslän och ibland åker vi längre bort.
Programmet med olika aktiviteter hittar du här till höger på sidan. Eventuella ändringar i aktiviteterna uppdateras på hemsidan och nya kan tillkomma, så titta gärna med jämna mellanrum.

Tjejgruppen har en sluten grupp i appen WhatsApp för snabb information om aktiviteter och annat. Här kan man lägga in om man till exempel vill ha skådarsällskap, har en fråga om en ny lokal man ska till men har ingen erfarenhet eller föreslå nya gemensamma aktiviteter. För att vara med i WhatsApp-gruppen behöver du vara medlem i BohOF.
Anmäl ditt intresse till Sussie Carlström 0736-90 41 60.

Kvinnor i alla åldrar är välkomna!  Vi vill gärna dela fågelupplevelserna med andra, så häng med när tjejgruppen har något på gång! Ta med kikare om du har och gärna en fågelbok. Ibland har vi med extra att låna ut. Alla har inte tubkikare, men det behövs inte. Vi turas om att titta i de som finns med. Kläder efter väder och fika i ryggsäcken såklart. Vi strävar efter att samåka i så få bilar som möjligt och delar på kostnaden.

Vill du veta mer? Hör av dig!

Agneta Olsson, 070-317 41 12

Att tänka på till varje exkursion

  • Ta med kikare och tub om ni har det. 

  • Fika tas med om inget annat uppges.

  • Välj anpassade kläder efter väderlek, det kan bli mycket kallt eftersom man ofta står stilla och vädret kan ändras så ta med en extra varm tröja, det skadar aldrig.

  • Även fågelbok kan behövas.

  • Åker vi bil betalar vi 20:-/mil till chauffören delat på antal personer i bilen.

  • Programpunkter uppdateras med nyheter/ändringar här på hemsidan.

Laddar aktiviteter...

Aktiviteter

var url = "/evenemang/kategori/for-kvinnor/" jQuery(document).ready(function(){ jQuery("#calContent").hide(); jQuery("#calContentLoader").show(); jQuery.get(url+"?ical=1&tribe_display=list", function(data){ var lines = data.split("\n"); var events = {} var events_i = 0; for (i = 0; i < lines.length; i++) { if(lines[i].includes('BEGIN:VEVENT')){ events[events_i] = {}; } else if (lines[i].includes('DTSTART')) { var date = lines[i].split(":"); events[events_i]['startDate'] = dateParser(date[1]); events[events_i]['rawStartDate'] = date[1]; } else if (lines[i].includes('SUMMARY')) { var title = lines[i].split(":"); events[events_i]["title"] = cleanText(title[1]); }else if(lines[i].includes('DESCRIPTION')){ var t = lines[i].replace("DESCRIPTION:", "") events[events_i]["description"] = cleanText(t); }else if(lines[i].includes('CATEGORIES:')){ var t = lines[i].replace("CATEGORIES:", "") events[events_i]["categories"] = cleanText(t); } else if(lines[i].includes('DTEND')){ var t = lines[i].split(":"); events[events_i]["endDate"] = dateParser(t[1]); events[events_i]['rawEndDate'] = t[1]; }else if(lines[i].includes('URL:') && !lines[i].includes('X-ORIGINAL-URL:')){ var t = lines[i].replace("URL:", ""); events[events_i]["href"] = t[1]; } else if (lines[i].includes('END:VEVENT')) { events_i++; } } if(Object.values(events).length == 0){ jQuery("#calContent").html("
Inga kommande aktiviteter
"); jQuery("#calContent").fadeIn(); jQuery("#calContentLoader").fadeOut(); } function dateParser(str){ var year = str.substr(0,4); var month = parseInt(str.substr(4,2)) - 1; var day = str.substr(6,2); var hour = str.substr(9,2); var minute = str.substr(11,2); var d = new Date(year, month, day, hour, minute, 00, 00); console.log(d); console.log(hour); return d; } function cleanText(str){ str = str.replace(/(\\r\\n|\\r|\\n)/g, '
'); str = str.replace(/(\\,)/g, ','); return str; } function hourMinFix(t){ if(t < 10){ return "0"+t; } return t; } function outputDate(startDate, endDate, fullDay){ var monthNames = [ "Januari", "Februari", "Mars", "April", "Maj", "Juni", "Juli", "Augusti", "September", "Oktober", "November", "December" ]; var days = ["Söndag", "Måndag", "Tisdag", "Onsdag", "Torsdag", "Fredag", "Lördag"] if(fullDay){ endDate.setDate(endDate.getDate()-1); } if(fullDay && startDate.getDate() == endDate.getDate()){ return days[startDate.getDay()] +" "+ startDate.getDate() + " " + monthNames[startDate.getMonth()]; }else if(fullDay && startDate.getDate() != endDate.getDate()){ return days[startDate.getDay()] +" "+ startDate.getDate() + " "+ monthNames[startDate.getMonth()] + " till " + endDate.getDate() + " "+ monthNames[endDate.getMonth()] }else if(!fullDay){ if(startDate.getDate() == endDate.getDate()){ if(startDate.getHours() == endDate.getHours()){ return days[startDate.getDay()] +" "+ startDate.getDate()+ " "+ monthNames[startDate.getMonth()] + " kl. " + hourMinFix(startDate.getHours()) +":"+hourMinFix(startDate.getMinutes()); }else{ return days[startDate.getDay()] +" "+ startDate.getDate()+ " "+ monthNames[startDate.getMonth()] + " kl. " + hourMinFix(startDate.getHours()) +":"+hourMinFix(startDate.getMinutes()) + "-"+hourMinFix(endDate.getHours()) +":"+ hourMinFix(endDate.getMinutes()); } }else{ return days[startDate.getDay()] +" "+ startDate.getDate()+ " "+ monthNames[startDate.getMonth()] + " kl. " + hourMinFix(startDate.getHours()) +":"+hourMinFix(startDate.getMinutes()) + "-"+ endDate.getDate()+ " "+ monthNames[endDate.getMonth()] +" "+hourMinFix(endDate.getHours()) +":"+hourMinFix(endDate.getMinutes()); } } } Object.values(events).forEach(function(event){ var fullDay = false; if(!event.rawStartDate.includes("T") && !event.rawEndDate.includes("T")){ fullDay = true; } var c = jQuery("
").addClass("man-cal") var e = jQuery("
").addClass("man-cal-content"); var t = jQuery("

").addClass("man-cal-header"); var cat = jQuery("").addClass("man-cal-header-category"); var d = jQuery("

").addClass("man-cal-description"); var s = jQuery("

").addClass("man-cal-timestamp"); t.html(event.title); d.html(event.description); if(event.categories){ cat.html(event.categories); t.append(cat); } s.html(outputDate(event.startDate, event.endDate, fullDay)); e.append(t); e.append(s); e.append(d); c.append(e); jQuery("#calContent").append(c); }); jQuery("#calContent").fadeIn(); jQuery("#calContentLoader").fadeOut(); } ) }); #calContent{ margin-top: 15px; } .man-cal{ padding-bottom: 15px; display: -webkit-box; display: -webkit-flex; display: -ms-flexbox; display: flex; padding-right: 10px; padding-left: 10px; margin-bottom: 10px; } .man-cal-content{ padding: 15px 30px; display: -webkit-box; display: -webkit-flex; display: -ms-flexbox; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; -webkit-flex-direction: column; -ms-flex-direction: column; flex-direction: column; -webkit-box-pack: start; -webkit-justify-content: flex-start; -ms-flex-pack: start; justify-content: flex-start; overflow: hidden; position: relative; background-color: #fff; width: 100%; border: 0 solid #818a91; -webkit-transition: all .25s; -o-transition: all .25s; transition: all .25s; -webkit-box-shadow: 0 0 10px 0 rgba(0,0,0,.15); box-shadow: 0 0 10px 0 rgba(0,0,0,.15); } .man-cal-header{ font-family: 'Calibri'; } .man-cal-timestamp{ font-weight: bold; } #calContentLoader{ text-align: center; font-size: 20px; } .man-cal-header-category{ font-size: 16px; background: #4095d2!important; padding: 2px 4px; color: #FFF; line-height: 16px; border-radius: 2px; } .man-cal-noentries{ text-align: center; background: #fff6c4; padding: 10px 20px; color: #b7a331; border-radius:4px; }