Backsvaleinventering

 

Under 2020 planerar BirdLife att genomföra en backsvaleinventering runtom i landet eftersom arten och dess häckningsmiljöer minskat markant under senare år.

Mer information om hur inventeringen ska gå till kommer senare. 

 

Följande länk med nedladdningsbar folder finns på BirdLifes hemsida;

 

https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/