Bli medlem

Ny medlem

Eftersom Bohusläns Ornitologiska Förening från och med 2019 är integrerade med BirdLife Sverige blir man som medlem i BohOF även medlem i riksföreningen.

  • Medlemskap BohOF (tidskriften ”Fåglar i Bohuslän” ingår) – 150 kr (ungdom 50 kr)
  • Familjemedlemskap BohOF – 200 kr
  • Tidskriften ”Vår Fågelvärld” från BirdLife – 330 kr (ungdom 165 kr)
  • Årsboken ”Fågelåret” från BirdLife – 90 kr
  • Tidningen ”BirdLife The Magazine” från BirdLife – 160 kr

Ni betalar summan till BirdLife till Plusgiro 19 94 99-5 och skriver namn, adress, telefon och vad summan avser.

 

Ändring medlemskap

 

Om ni vill ändra ert medlemskap eller har nya uppgifter om er, fyll i formuläret på

birdlife.se/mina-uppgifter så ändrar vi enligt dina önskemål.

Det kan gälla namn- eller adressändring, om ni vill ha fakturan till er e-post istället för post, lägga till en tidsskrift eller få skriften till sommarstugan.

 

Medlemsservice: Ändringar i medlemskapet och frågor; medlem@birdlife.se; telefon: 0485-44440 eller kontakta medlemansvarig i BohOF, Kenneth Johansson 070-231 65 91 eller kennethgjohansson@telia.com.

 

 

Gåvor

Vid gåvor sänder ni dem till BohOF Plusgiro 169 55 43-7 eller Swish 123 173 20 49 och

uppge om ni önskar att pengarna ska gå till något speciellt ändamål.