Välkommen till Bohusläns Ornitologiska Förening

Få landskap i Sverige kan erbjuda så varierande fågelmarker som Bohuslän. Allt ifrån de ur fågelsynpunkt ej så utforskade myrarna, sjöarna och skogarna i öster till kustens relativt väl besökta fjordar, strandängar och öar i väster.

 
Vi vill stimulera intresse och kunskap om Bohusläns fågelliv och dess lokaler genom att arrangera exkursioner till olika platser i lanskapet som är öppna för alla intresserade. Nybörjare och ungdomar hälsas särskilt välkomna på dessa exkursioner, då de i regel är källan för både inspiration och kunskap. Erfarna ornitologer med lokal kunskap leder dessa aktiviteter och svarar gärna på frågor.
 
Föreningen ger ut en årligt tidskrift, som bland annat innehåller den officiella årliga fågelrapporten. I den kan man läsa vilka fågelarter som observerats i Bohuslän det gångna året. Prenumerationen av denna tidskrift ingår i medlemsavgiften.
Det är vår förhoppning att kunna samla alla fågelintresserade i vårt avlånga landskap, oavsett kunskapsnivå, i en stark organisation med syfte att kunna verka som instans för att se över och förbättra fågelskyddet i Bohuslän.