Sångsvanar

HUR MÅNGA SÅNGSVANAR FINNS DET I EUROPA??

Sedan 1995 genomförs vart femte år en internationell inventering av sångsvanarna i Europa i samband med den årliga midvinterinventeringen av sjöfågel.

Läs mer här