Styrelsen

Stefan Malm

Ordförande

076 100 51 84

Sussie Carlström

Aktivitetsansvarig & vice ordförande

073 690 41 60

Ing-Marie Nilsson

Sekreterare

072 504 14 03

.

Kenneth Johansson

Kassör & medlemsansvarig

070 231 65 91

Ralf Karlsson

Ledamot & fågel-/naturskyddsfrågor

070 379 86 16

Monica Aronsson

Ledamot & fågel-/naturskyddsfrågor

070 635 94 30

Jonny Jonsson

Ledamot & Inventeringsansvarig

070 296 35 18

Jan Uddén

Ledamot

Thorsten Gansing

Ledamot

070-2206295

Valberedning

Torbjörn Arvidsson

070 238 73 04

Håkan Elg

Sammankallande

070 269 57 25