Styrelsen

Stefan Malm

Ordförande

076 100 51 84

Peter Nilsson

Vice ordförande & inventeringsansvarig

070 423 92 97

Kenneth Johansson

Kassör & medlemsansvarig

070 231 65 91

Sussie Carlström

Ledamot & aktivitetsansvarig

073 690 41 60

Ralf Karlsson

Ledamot & fågel-/naturskyddsfrågor

070 379 86 16

Ing-Marie Nilsson

Sekreterare

072 504 14 03

.

Monica Aronsson

Ledamot & fågel-/naturskyddsfrågor

070 635 94 30

Jonny Jonsson

Ledamot

070 296 35 18

Valberedning

Torbjörn Arvidsson

070 238 73 04

Håkan Elg

Sammankallande

070 269 57 25