Styrelsen

Stefan Malm

Ordförande

076 100 51 84

Bo Lindström

Vice ordförande & fågel-/naturskyddsfrågor

070 757 66 28

Kenneth Johansson

Kassör, medlemsansvarig & ledamot

070 231 65 91

Sussie Carlström

Aktivitetsansvarig & ledamot

073 690 41 60

Peter Nilsson

Ledamot & inventeringsansvarig

070 423 92 97

Ing-Marie Nilsson

Sekreterare & Ledamot

072 504 14 03

Max Allan Niklasson

Ledamot, fågel-/naturskyddsfrågor, webbadmin, GDPR-ansvarig

072 326 19 69

Valberedning

Torbjörn Arvidsson

070 238 73 04

Håkan Elg

Sammankallande

070 269 57 25