maj 2012

Småvatten-inventering 2012

Årets riksinventeringsarter är Dvärgmås och Rördrom.Dessa arter berör knappast Bohuslän, då vi bara har enstaka ropande dromar och inga häckande dvärgmåsar.Storskarven inventeras också i år

Läs mer »