Småvatten-inventering 2012

Årets riksinventeringsarter är Dvärgmås och Rördrom.Dessa arter berör knappast Bohuslän, då vi bara har enstaka ropande dromar och inga häckande dvärgmåsar.Storskarven inventeras också i år i ett särskilt projekt. Denna inventering samordnas av Matti Åhlund och Tommy Järås. Vi tänkte därför koncentrera årets inventeringsturer till ”Småvatten och dammar”, med främsta fokus påsmådopping, rörhöna, och vattenrall, men vi kan kanske också hitta någon häckande kricka, årta? Annan doppingart? Dessa arter har ju minskat något under de senaste kalla vintrarna och bestånden förtjänar ökad uppmärksamhet.De häckar dessutom i biotoper som relativt väl låter sig kontrolleras. Inventeringarna organiseras kommunvis, och enklast kontaktar du ”din” kommunansvarige, för vidare instruktioner, eller ”fördelning” av inventeringsområde.Du kan också rapportera dina fynd direkt på Svalan, men viss organisation kan vara bra, för att inte missa några lokaler. Besök dina lokaler ca 1 gång/mån, eller oftare och stanna gärna någon timme/lokal då lätena ofta avslöjar arten på lokalen.
Foto från Wikimedia

Nyhetsarkiv