november 2013

BACKSVALA

 Vid BohOF:s styrelsemöte i september togs backsvalans problem upp.Numera täcks grusgropar, backsvalans häckningsmiljö, igen av täcktägaren. Detta har gjort att arten minskat kraftigt i landskapet.Men

Läs mer »