BACKSVALA

 Vid BohOF:s styrelsemöte i september togs backsvalans problem upp.Numera täcks grusgropar, backsvalans häckningsmiljö, igen av täcktägaren. Detta har gjort att arten minskat kraftigt i landskapet.Men i sand-och grustäkter kan värdefulla miljöer återskapasVad kan vi då göra för att rädda/bibehålla backsvalans häckningsbiotop?Kontakt togs med länsstyrelsen som berättade att frågan tagits upp på ett möte. Två förslag hade diskuterats;1.    Rädda befintliga miljöer 2.    Eller anlägga nya i gamla groparDär intresse inte finns från markägare kan man söka om LONA-pengar inom respektive kommun.Med anledning av backsvalans prekära situation skall BohOF försöka inventera gamla häckplatser för att se om någon av dessa går att restaurera.Vi vill Er hjälp med att få in uppgifter om gamla backsvalekolonier.Kontakta Kent Wilhelmsson på telefon 070-7161329 eller på mail kentawille@hotmail.comStefan

Nyhetsarkiv