BOHOF HAR FÅTT TILLÖKNING

Föreningen Grosshamns Fågelstation är senaste tillskottet till den lokala föreningsfloran i Sotenäs.
Ett konstituerande möte har hållits och den nya föreningen kommer att vara direkt knuten till Bohof.
– Det är bra att föreningen är bildad, tycker ordförande Gunnar Selstam. Nu blir allting mer lättarbetat.
 
Grosshamns Fågelstation har varit igång med sin ringmärkningsverksamhet sedan förra året. Just nu är det ett kortare sommaruppehåll men den 20 juli är det dags igen. Tillståndet från Ringmärkningscentralen sträcker sig till den sista augusti, då det blir dags att summera årets märkning.
– Under maj märkte vi 350 fåglar och det är bra, säger Gunnar Selstam. Många roliga och nya arter – blåhake, mindre flugsnappare, gök, rosenfink, för att nämna några.
Att Grosshamns Fågelstation nu också är namnet på den nybildade föreningen, slogs fast på ett möte för några veckor sedan. Bildandet innebär att ringmärkningen får en egen budget att arbeta med.
– Det blir också lättare att söka kommunala bidrag, eftersom GFS nu är en lokal förening här i Sotenäs, säger Jan Artursson, tillförordnad kassör.
Styrelsen i GFS består av ordförande, kassör och sex ordinarie ledamöter.

Nyhetsarkiv