januari 2010

Fågelinventering 2010 sothöna

Inventering av sothöna i Bohuslän Sothönan Fulica atra är en sparsamt förekommande häckfågel i Bohuslän och någon kartläggning av beståndet har tidigare inte gjorts. Under

Läs mer »

Vindkraftpolicy

Sveriges Ornitologiska Förening har utarbetat en vindkraftspolicy tillsammans med regionalföreningarna. Policyn är en tydlig markering från SOF:s sida. Policyn efterfrågar samtidigt ytterligare forskning inom området.

Läs mer »

Fågelinventering 2010 höksångare

Hårt för höksångaren Rrk-Bohuslän uppmanade till riktade eftersök efter höksångare under häckningssäsongen 2010. Anledningen är den tillbakagång i landskapet som drabbat arten. Resultatet av årets

Läs mer »

Fågelinventering 2010 nattfåglar

Var med och inventera nattfåglar! Svensk Nattfågeltaxering startar 2010! Den fågelövervakning som Svensk Fågeltaxering bedriver på uppdrag av Naturvårdsverket utförs nästan helt under den ljusa

Läs mer »