Fågelinventering 2010 höksångare

Hårt för höksångaren
Rrk-Bohuslän uppmanade till riktade eftersök efter höksångare under häckningssäsongen 2010. Anledningen är den tillbakagång i landskapet som drabbat arten. Resultatet av årets eftersök visar på ett ganska nedslående resultat. Höksångaren befäster sin ställning som en av de sällsyntaste häckfågelarterna i Bohuslän. Numera verkar det häcka fler par toppskarvar än höksångare i landskapet. Vem hade kunnat förutspå den utvecklingen för 20 år sedan?Under 2010 konstaterades en lyckad häckning vid Tjurpannan, Tanum. Ett par (en 3K+ hane och en 2K hona) fick fram en flygg unge. Ungen undgick med en hårsmån en sparvhöksattack den 5/8 (Tommy Eek) och sågs på lokalen ytterligare ett par dagar och befinner sig nu förhoppningsvis i trygghet i vinterkvarteren i Östafrika. Tjurpannan utgör något av ett sista fäste för höksångaren i Bohuslän, då lokalen också hyste Bohusläns enda par 2009 (3 flygga ungar).Rrk-Bohuslän uppmanade till riktade eftersök efter höksångare under häckningssäsongen 2010. Anledningen är den tillbakagång i landskapet som drabbat arten. Resultatet av årets eftersök visar på ett ganska nedslående resultat. Höksångaren befäster sin ställning som en av de sällsyntaste häckfågelarterna i Bohuslän. Numera verkar det häcka fler par toppskarvar än höksångare i landskapet. Vem hade kunnat förutspå den utvecklingen för 20 år sedan?Under 2010 konstaterades en lyckad häckning vid Tjurpannan, Tanum. Ett par (en 3K+ hane och en 2K hona) fick fram en flygg unge. Ungen undgick med en hårsmån en sparvhöksattack den 5/8 (Tommy Eek) och sågs på lokalen ytterligare ett par dagar och befinner sig nu förhoppningsvis i trygghet i vinterkvarteren i Östafrika. Tjurpannan utgör något av ett sista fäste för höksångaren i Bohuslän, då lokalen också hyste Bohusläns enda par 2009 (3 flygga ungar).Förutom häckningen vid Tjurpannan, föreligger bara ett ytterligare fynd under häckningstid. Den 15/6 var Thomas Liebig ute och inventerade fjärilar på Lyr, Orust när han beslöt sig för att gå ner till Änge hamn. Där, vid en lite igenväxt betesmark med ett jättesnår intill ett berg i väst-/sydvästläge, hörde han plötsligt en höksångare sjunga. Thomas kunde njuta av sång, sångflykt och knattrande varningsläte i en dryg halvtimme. Höksångaren var skygg och skulkig och då endast handkikaren var med gick det inte att avgöra om det rörde sig om en yngre (2K) eller en äldre (3K+) hane. När Thomas hämtat tubkikare och kamera stod höksångaren plötsligt inte att finna. Fågeln återsågs dock följande dag av bl.a. Owe Hougström och Stefan Avenfors. Thomas Liebig och Stefan Oscarsson eftersökte sedan fågeln även därpå följande dag, men utan framgång.
 
En häckning och en tillfälligt sjungande hane är ett resultat långt ifrån guldåren i slutet av 1900-talet, men tyvärr ganska normalt för senare år. Höksångarens status som häckfågel i Bohuslän är fortsatt kritisk. Arten verkar vara lite kräsen i sitt biotopval och kräver ett visst successionstadium i igenväxningen. Bohuslän ligger ju också i den nordvästra kanten av artens utbredningsområde. Populationstrenden är liknande i Norge. Andreas Gullberg, ledamot av norska rk, skriver i ett mejl att:” Den enda säkra lokalen tror jag är ön Stråholmen i norra Telemark (1-2 par). För ca 10 år sedan försvann arten som häckfågel på den klassiska lokalen Mölen i södra Vestfold. Varje år görs det observationer som tyder att den möjligen häckar sporadiskt på andra lokaler i N Telemark och S Vestfold med trenden är nog dessvärre samma som i Bohuslän.”
Vi får väl aldrig uppleva samma situation som i Estland, där det beräknas finnas 10000(!) par (Cramp, Birds of the Western Palearctic, 1992), men visst vore det synd om vi skulle mista höksångaren som häckfågel i Bohuslän!Vi vill från Rrk-Bohusläns sida tacka alla som deltagit i sökandet efter höksångare i Bohuslän 2010. Lars Viktorsson

Nyhetsarkiv