Fågelinventering 2010 sothöna

Inventering av sothöna i Bohuslän
Sothönan Fulica atra är en sparsamt förekommande häckfågel i Bohuslän och någon kartläggning av beståndet har tidigare inte gjorts. Under våren 2010 att genomförs därför en inventering av den häckande populationen i vårt landskap.

Känner du till några platser där arten häckar eller tidigare har häckat? Har du lust att delta i inventeringen och på så sätt hjälpa till med kartläggningen av denna fågel? Om så är fallet, hör av dig till:

Rune Hixén
Renstigen 8
451 54 Uddevalla
0522-326 42 (bost), 070-601 62 09, 0522-65 65 81 (arb)

rune.hixen@vgregion.se eller cornelis.uddevalla@telia.com

Nyhetsarkiv