Vindkraftpolicy

Sveriges Ornitologiska Förening har utarbetat en vindkraftspolicy tillsammans med regionalföreningarna. Policyn är en tydlig markering från SOF:s sida. Policyn efterfrågar samtidigt ytterligare forskning inom området.
Läs mer
 

Nyhetsarkiv