Bändelkorsnäbb mitt i Uddevalla Centrum.

Måndagen den 18 november upptäckte Anders Fransson från Lysekil fyra bändelkorsnäbb utanför Riverside vid Bohusläns Museum.
De födosökte i de mycket bärrika prydnadsaplarna. Aplarna har mycket bär så de kan nog bli kvar på lokalen under många dagar.
Bändelkorsnäbben är vår ovanligaste korsnäbb och den skiljs från de större och mindre korsnäbbarna på de tydliga vita vingbanden. Arten är nordlig och de kan vissa år uppträda invasionsartat i våra marker.
 
I Stenungsund hade Gunilla och Anders Framme en flock ”bändlar” på 13 individer.

Nyhetsarkiv