Pris till ”Årets upptäckt”

Bohusläns ornitologiska förening har beslutat att premiera den tyngsta upptäckten i Bohuslän under 2012.
På årsmötet 2013 är det tänkt att detta pris ska delas ut och förslaget från styrelsen är att det blir ett bokpris.
Premisserna är att fågeln skall vara dragbar så att flera personer har chansen att se den samt artens status i landskapet. Upptäckten skall göras av medlem i BohOF för att uppmuntra till ”slit i fält”.
Beslut om vinnare tas i samråd mellan rrk och styrelsen
2011 var året då det bland annat upptäcktes arter som rosenstare, blek tornseglare och rosenmås i Bohuslän.
 

Nyhetsarkiv