Fåglar i Bohuslän (Fågelåret 2018) klar

Nu är Fåglar i Bohuslän (Fib nr 2 2019) klar. I detta nummer hittar ni information om de observationer som skett i vårt landskap under 2018 enligt den rapportmall som finns för landskapet. Ett stort tack till Matti Åhlund och Ingemar Åhlund som tillsammans med Raritetskommittén i Bohuslän jobbat fram denna tidskrift.

Den finns att ladda ner under fliken Rrk/Fib på vår hemsida www.bohof.com.

Nyhetsarkiv