Styrelsen

Stefan Malm

Ordförande

076 100 51 84

Bo Lindström

Vice ordförande & fågel-/naturskyddsfrågor

070 757 66 28

Kenneth Johansson

Kassör & ledamot

070 231 65 91

Sussie Carlström

Aktivitetsansvarig & ledamot

073 690 41 60

Sara Elg

Sekreterare, ledamot & fågel-/naturskyddsfrågor

073 716 56 15

Peter Nilsson

Ledamot

070 423 92 97

Ing-Marie Nilsson

Ledamot

072 504 14 03

Lars Åke Karlgren

Ledamot

073 344 07 09

Max Allan Niklasson

Suppleant, fågel-/naturskyddsfrågor, webbadmin

072 326 69 18

Valberedning

Stefan Oscarsson

Sammankallande

070 756 70 65