Sjöbod/vindskydd Grosshamn, Ramsvikslandet

BohOF har av Västkuststiftelsen fått tillgång till en sjöbod vid Grosshamn längst ute på Ramsvikslandet. Sjöbod/vindskydd Grosshamn, RamsvikslandetBohOF har av Västkuststiftelsen, som förvaltar naturreservaten i länet, fått tillgång till en sjöbod vid Grosshamn längst ute på Ramsvikslandet. Sjöboden är känd av havsfågelskådarna som många gånger kurat i lä för sydvästen bakom nordfasaden. Boden har byggts om av föreningsmedlemmar för havsfågelskådning genom att vi tagit upp fyra öppningsbara luckor ut mot havet samt byggt en altan på den norra sidan.
Västkuststiftelsen har svarat för allt material och vårt åtagande är normal skötsel. Arbete som nu återstår är uppsättande av bänk på utsidan av den östra sidan, byte av en del bräder på sydfasaden samt vindskenor i norr samt ett räcke på altanen. Räcke och bänk avser vi att hinna med under hösten medan bräderna på sydfasaden får vänta till nästa sommaren och mera tjänlig väderlek. Kolla på hemsidan eller kontakta den bodansvarige Lennart Hermansson 070-2670584 om du har lust och kan hjälpa till med arbete. Boden är förberedd med elinstallationer men någon ström är inte påkopplad.Boden är olåst och kan också fungera som rastställe för besökare i naturreservatet när väderleken är otjänlig. Du möts av öppet hav västerut och vid bra sikt ser du ända upp till Väderöarna i nordväst. Söder och sydväst skyms det öppna vattnet något av Ramsvikslandet och Soteskären.Du hittar ut till Grosshamn genom att vid bron över Sotenkanalen ta till höger. Följ vägen norrut till Ramsviks Övergård där skylt pekar västerut mot Fykan. Efter en dryg kilometer när du ser öppet hav finns det en parkeringsplats. Parkera här och följ vägen, bomväg, ner till Grosshamn. Vi förväntar oss att boden lämnas i det skick som du själv vill finna den. Boden får inte heller användas som övernattningsställe. Toalett finns i anslutning till baracken bakom skogsdungen innanför den fina vita villan.

Nyhetsarkiv