Årsmötet 2012

Bohofs årsmöte har hållits på Ålslån, strax norr om Uddevalla. Ett 20-tal personer hade mött upp och före själva årsmötet hölls en improviserad exkursion i omgivningarna som bland annat gav arter som tretåig hackspett och mindre hackspett.
Årsmötet inleddes med att Sverker Thoresson berättade om planerna på att anlägga en så kallad Ekopark vid Nordens ark.
Därefter hölls själva årsmötet och där presenterades också den nya styrelsen för 2012.
Den ser ut så här: Ordförande: Owe Hougström. Ledamöter: Stefan Malm, Sussie Carlström, Jan Artursson, Kenneth Johansson, Lennart Hermansson. Suppleanter: Torbjörn Arvidsson och Kent Wilhelmsson (nyval).

Nyhetsarkiv