Ingen båttur till Soteskären

  Soteskären är en lokal där man kan se rastande vadare, sträckande rovfåglar och spännande tättingar.Men det blir ingen båtexkursion till Soteskären i Bohusläns Ornitologiska Förenings regi kommande månad.Exkursionen var planerad att hållas den 1 september med 8 september som reservdag, men ställs nu in på grund av sjukdom.

Nyhetsarkiv