Fågelåret 2011 i tryck

Fågelåret 2011 är tryckt och distribuerat.För sista gången med Ingemar Åhlund som ansvarig för utgivningen.2012 års fågelår kommer att produceras av rapportkommittén.
 
I tio år har Ingemar Åhlund hållit i utgivningen av Fåglar i Bohuslän. Det har blivit tio årsskrifter och sex artikelnummer, men nu är det alltså slut. – Jag tyckte det var dags att gå vidare som det heter, skriver Ingemar Åhlund i förordet till den sista årsskriften.I förordet tackar han också alla som hjälpt till att producera material till denna skrift och ett speciellt tack riktar han till brodern Matti Åhlund och Kenneth Johansson som funnits med och arbetat i kulisserna.Fågelåret 2011 blev ett intressant år sett med bohuslänska ögon. Spännande arter som fjälluggla, lappuggla, hökuggla, rosenstare, atlant/madeirapetrell, rosenmås, balearisk lira, sibirisk tundrapipare, alförrädare och svarthuvad mås dök upp i landskapet under det här året.Två nya arter för Bohuslän noterades också. Dels bergsångaren vid Hönö den 6 maj och så den bleka tornseglaren vid Borealis kracker i Stenungsund den 4 november. Den obsen underkändes ju först men godkändes sedan efter ytterligare granskning.Hösten 2011 inleddes en sparvuggleinvasion i Bohuslän och hela 75 exemplar sågs under återstoden av året.Andra arter som hade invasionsartat uppträdande i landskapet var stäpphök och bändelkorsnäbb.Bland de rariteter/subrariteter som helt uteblev nämner Ingemar Åhlund skärfläcka och större piplärka.Den sistnämnda hade dessförinnan setts elva år i rad.

Nyhetsarkiv