En toppendag på Väderöarna!

 
En rejäl båt tog oss ut till Väderöarna. Och väl framme började vi med att gå norr om husen och där var mycket fågel. En häger lyfte och förflyttade sig. På berget var det en järnsparv som klättrade bredvid en gärdsmyg. Strax efteråt kom det 30-tal bergfink på berget. I ett träd satt starar, rödvingetrast och taltrast. I buskarna och på marken fanns bofinkar, grönfinkar, blåmesar och talgoxar m.m. Vi vadade över gångplankorna som låg under vatten och tog oss över de hala bergen till ”skogen” lite längre norröver. Där fanns det bl.a. kungsfågel, domherre och steglits.
 
Läs mera  under fliken reserapporter

Nyhetsarkiv