Sångsvansinventering 17-18 januari 2015

Som framgår av bifogade upprop planeras för januari 2015 en all-europeisk inventering av sångsvanarna. Arten har ju ökat markant under senare år och dessutom börjat utnyttja jordbruksmarker mer och mer för sitt födosök. Detta har medfört att det inte går att följa utvecklingen av sångsvanbeståndet lika bra med de traditionella midvinterinventeringarna längre. 1995 började man därför med en kompletterande vinterräkning av Europas sångsvanar (och mindre sångsvanar) som sedan genomförts vart femte år. En ny sådan är sålunda aktuell den kommande vintern.  
Eftersom endast en mindre del av sångsvanarna täcks av de vanliga inventeringarna är det viktigt att få in så mycket information från andra lokaler som möjligt. Jag bifogar ett upprop som visar vad det hela går ut på. Mer information finns också på projektets hemsida.
 
Läs mer i bifogad fil.Tackar på förhand för hjälpenBästa HälsningarLeif Nilsson 
Ekologihuset223 62  Lund070-5255709046-222 3709Leif.nilsson@biol.lu.se

Nyhetsarkiv