Ordförandes sammanfattning från Årsmötet

 Den 19 mars höll Bohusläns Ornitologiska Förening sitt årsmöte på kommunhuset i Skärhamn. 12 röstberättigade medlemmar deltog. Innan årsmötet hölls en exkursion på Breviks kile under ledning av Nils-Erich Karlsson.   Innan årsmötesförhandlingarna drog igång avgjordes Fototävlingen 2015 där Ulrika Amnäs bidrag på fisktärna vann. De övriga vinstplatserna togs av Ulf Karlqvist. Som prisutdelare på tävlingen fungerade Go Foto. Priserna bestod av presentkort till de vinnande bidragen. Vi vill passa på och tacka alla som skickat in bidrag under året till tävlingen.   Efter detta höll Matti Åhlund från lokala rapportkommittén ett föredrag om toppskarvens utveckling till ny häckfågel i den bohusländska fågelfaunan.   Vid stämman omvaldes Sara Elg. Dessutom nyvaldes Bosse Lindström och Stefan Mattsson in som ordinarie ledamot respektive suppleant.   Avgående styrelseledamoten Nils-Erich Karlsson avtackades, vidare avgick ledamot Jahn Ekman samt suppleant Kent Wilhelmsson.   Till valberedning valdes Stefan Oscarsson och Peter Nilsson.   Årets OBS 2015 blev efter omröstning den rödhuvade törnskatan som upptäcktes av Marcus Oher vid Rishammar utanför Kareby den 10 juni.     Vid pennan Stefan Malm, ordförande
 
Protokoll från årsmötet  finns att läsa här. 
   

Nyhetsarkiv