Bland lavskrikor och gråspettar- rapport från SOF:s årsmöte

Helgen 8-10 april höll SOF-Birdlife årsmöte . Ångermanlands  Ornitologiska Förening  var värd för mötet som hölls på Hotell Höga Kusten med en magnifik  utsikt över vid Ångermanälven och Höga Kustenbron. Konferenshotellets enorma panoramafönster mot älven lämnade utrymme för distraktion, och  åtskilliga konferensdeltagare hade kikaren i  beredskap under förhandlingarna (en del även under lunch och middag). Rätt vad det var satt det en tornfalk i  toppen på en fura, sparvhökar drog förbi på närhåll och över älven rörde sig svanar, gäss och skarvar. Så det blev en del avbrott i verksamheten under dagarna. Något som inte verkade störa varken föredragande, deltagare eller sekretariat nämnvärt.
 
Medlemsrekord  SOF-Birdlife har haft ett händelserikt år med flera framgångsrika arrangemang. Nytt medlemsrekord har satts – med 16 814 medlemmar vid årsskiftet. Omröstningen om Sveriges nationalfågel blev en stor publik succé. Nytt deltagarrekord i Vinterfåglar inpå knuten och framgång med Falsterbo Bird Show på ny arena. Föreningen har under året centraliserat sin verksamhet. Kansliet har flyttat in i nyrenoverade lokaler och finns numera i Stenhusa gård på Öland,  och en tjänst med en föreningsanställd har inrättas. Hon heter Annette Strand och kommer att verka som ”spindel i nätet” och ett av föreningens ansikte utåt. Riktlinjer och planer för verksamheten inför 2016 och framöver drogs upp. Allt kan inte redogöras för här, men väl något om huvudinriktningar. Vinterfåglar Inpå Knuten skall utvecklas, med fokus på skolor för att nå dom unga.
 
Spännande fågelskådningar 
En nystart skall göras av organiserad fågelfenologi i Sverige. I samarbete med Svenska fenologinätverket kommer SOF-Birdlife att starta Fågelkalendern, en standardiserad insamling av fågelfenologiska data med hjälp av frivilliga observatörer. Ett pilotprojekt har inletts, och när metoderna har utvärderats och finslipats kommer observatörer att rekryteras över hela landet så att Fågelkalendern kan starta i full skala 2017. Föreningen kommer också att utveckla volontärverksamheten. I en ideéll förening med fågelintresse bygger ju den mesta av verksamheten på oavlönat arbete och intresse. Det är tänkt att regionalföreningarna skall utse en volontärsamordnare och en utbildning för detta är planerad till 25-26 september 2016. Men ett årsmöte med SOF-Birdlife är inte bara seminarier och konferenssittande. Det blev en kvällsexkursion och två morgonexkursioner för att utforska den Ångermanlänska fågelfaunan också. Uggleexkursionen på fredagskvällen gav en hoande berguv och de två morgonexkursionerna (upp tidigt klockan 05:00 för att vara tillbaka till förhandlingarna klockan 09:00 – ett hårt liv att vara fågelskådare) inriktades på den för oss sörlänningar så exklusiva lavskrikan och gråspetten. Gråspetten visslade och poserade fint i en torraka men lavskrikan gäckade oss. För att locka fram lavskrikan hade någon lagt ut korv kvällen innan, men lavskrikan ville inte visa sig medan vi spanade. Men när vi en halvtimme senare kom tillbaka till platsen var korven borta. Så blev det en ägretthäger också när vi skulle åka hem. Allt som allt ett väl genomfört arrangemang som värden Ångermanlands Ornitologiska Förening skall ha all heder av. Tycker vi som var där.
 
Text och bild; Sussie Carlström och Kenneth Johansson    

Nyhetsarkiv