Reserapport från Halland

BohOF:s traditionella Hallandstur bjöd på blåst och härlig sensommarsol. Och precis som utlovat fick vi se 20 vadararter under vår dag i fält. Det vankades inga rariteter men en och annan juvel fick deltagarna se ändå.
Strax efter 07.30 på lördagsmorgonen träffades tio skådare på parkeringsplatsen vid Morups Tånge för att delta i årets upplaga av BohOF:s Hallandsexkursion.
 
Första anhalten var just den klassiska vadarlokalen Morups Tånge, någon mil norr om Falkenberg. Augusti-september är vadarnas tid och vi fick ett litet smakprov på lokalens potential då vi bland annat hittade sandlöpare, kustsnäppa, roskarl, skogssnäppa, drillsnäppa, rödbena, större strandpipare och kärrsnäppa. Här såg vi även några stenskvättor, gulärlor, bläsänder och en sparvhök. Frukost intogs vid campingbordet på parkeringsplatsen och sedan vidtog transport till nästa lokal: Modellflygplatsen vid Lis mosse. Lokalen är något av en rovfågelmagnet på hösten men vi fick nöja oss med några sparvhökar, glador, tornfalkar och en pilgrimsfalk.
 
Därefter åkte vi ned till Galtabäcks hamn för att få närkontakt med vadare. Där gick det spovsnäppor, småsnäppor, roskarlar och kärrsnäppor precis vid fågeltornet och det gav oss möjligheter att studera vadare i ungfågeldräkter på nära håll. Bland alla kärrsnäppor och strandpipare gick en liten juvel i form av en juvenil myrsnäppa med sitt karaktäristiska beckasintecknade huvud. Brushane, gluttsnäppa och storspov var andra vadararter här. Rovfågelinslaget bestod av en födosökande tornfalk och en ung lärkfalk som jagade runt på strandägarna strax öster om fågeltornet.
 
Resan gick vidare mot Getteröns naturreservat strax utanför Varberg där vi stannade i över fyra timmar. Vi skådade i Bassängen, Dammen och vid Fågeltornsparkeringen och här fanns även tid till att besöka butiken och ta en gemensam fika utanför Naturrum. Några av oss fick se ringmärkningspersonalen släppa en hanne rödstjärt och en göktyta och det var en speciell upplevelse att få se göktytan vrida sitt huvud ett helt varv, till synes helt obehindrat. Vad fanns då att se mer på Getterön. Jo det fanns vadare här också förstås. Svartsnäppa, kustsnäppa, brushane, ljungpipare och drillsnäppa var några av arterna vi såg och en ung grönbena vållade en del artbestämningsdiskussioner. Här fanns rovfåglar också. Sparvhök, fiskgjuse och brun kärrhök jagade inom reservatet precis som en adult och en ung pilgrimsfalk.
 
 
 
Text; TORBJÖRN ARVIDSSON

Nyhetsarkiv