Kallelse till årsmöte 2017

Härmed kallar Bohusläns Ornitologiska Förening till årsmöte.

Plats: Ramsviks övergård, Sotenäset
När: Lördagen den 25 mars klockan 13:00
Kontakt: Stefan Malm, 073-8008607

 
 
Ordföranden har ordet
I år kommer BohOF att förlägga sitt årsmöte på Ramsviks övergård.

08:00 Vi kommer att börja dagen med en exkursion vid Haby bukt där vi förhoppningsvis kan få se en del vårarter såsom sånglärka, ängspiplärka, strandskata, större strandpipare m.m. Samling parkeringen Haby bukt.

12:00 flyttar vi inomhus för röstning av Årets Fågel 2016.

12:30 föreningen bjuder på fika, samtidigt som vi lyssnar på ett föredrag från Regionala rapportkommittén.

13:00 Årsmötet startar. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer stadgeändringar och integrerat medlemskap i riksföreningen SOF BirdLife Sverige handläggas under § 18 i dagordningen. Underlag bifogas denna kallelse.

Välkomna
Stefan Malm, ordförande
Göteborg 20170309
 

Dagordning Årsmöte BohOF 2017.pdf
Förslag till Stadgar BohOF 2017.pdf
Förslag till Integrerat Medlemskap.pdf

 
  

Nyhetsarkiv