Fågeltornet Älje-Porsen

Nu har fågeltornet på Älje-Porsen tagits i bruk. Många var med på invigningen 4 april och genom uppmärksamheten som bygget fått i lokalmedia, har många nyfikna letat sig  dit för att inspektera och känna på nybygget. En rofylld plats, perfekt för en fikastund, och emellanåt riktigt ”giftig” som fågellokal. 
Fågeltornet har kommit till efter ett initiativ från några medlemmar i fågelföreningen (BohOF). Men utan stöd och bistånd från Jan Uddén, som skött de nödvändiga kontakterna med markägare och Uddevalla kommun, hade tornet nog bara blivit en önskan. Ett stort tack till honom och kommunens arbetslag, som stått för själva byggnationen.
Älje-Porsens kvalitéeer som fågellokal  ligger främst i ett ”giftigt” flyttfågelsträck under vår och höst. Stora mängder svanar och gäss passerar under en bra dag. En svart stork tog denna vägen för något år sedan, och ringtrast ses regelbundet i slutet av april.  Troligen är det läget mellan Västerhavet och Vänerkusten, som ger lokalen dess potential. 
Men även våtmarkerna kring Bäveån bidrar till dess bredd som fågellokal. Småfläckig sumphöna är en av rariteterna som kan höras på försommaren och lärkfalk gör ibland eleganta flyguppvisningar i sin jakt på sländor. 
Sen inramas området av skog på alla sidor, vilket också kan bjuda på trevliga överraskningar. Så alltifrån korsnäbbar, hackspettar och hela floran av mesar kan ses i området. Mycket holkar är uppsatta, så mesar och flugsnappare lider knappast någon bostadsbrist.
Så kommer Du dit:
Tornet är beläget i naturreservatet ”Bäveån Nedre” som ligger 5 km  öster om Uddevalla utefter gamla 44:an (numera väg 697). Kör stadsmotorvägen genom Uddevalla. Efter Blomsterlandet, Kuröd, kommer en avfart – Ängebacken, Groröd.  Tag av här. Uppe i backen efter Groröds industriområde tar du till vänster vid skylten Asfaltverk. Följ vägen förbi asfaltverket tills vägen tar slut. Framme!
Bohusläns Ornitologiska Förening

Nyhetsarkiv