Två nya arter på rödlistan

I början av veckan kom nyheten att två häckande arter i Sverige, fjällugglan och den tretåiga måsen satts upp på den internationella rödlistan. Orsak är helt enkelt att det blivit svårare för dessa arter att hitta föda. Den tretåiga måsen häckar i Sverige på skäret Nidingen i Kungsbacka kommun sedan 1967. Fjällugglan är däremot nomadisk, den häckar endast de år som det finns gott om föda, främst då fjällämmel.Läs mer på SOF BirdLife hemsida   Stefan

Nyhetsarkiv