Årsmötet 2018

Söndagen den 25 mars höll BohOF sitt ordinarie årsmöte på Ramsviks övergård. 18 medlemmar deltog. Dagen började som sig bör med en exkursion. Vi har för vana att ha tur med vädret, så också i år. Vi samlades vid Haby bukt där en del vårarter kunde ”hängas in”. Svarthakedopping, toppskarv, morkulla!, pilgrimsfalk, alfågel, storspov och skärsnäppa var några arter vi fick se.
 
Efter fika drog vi vidare till Grosshamn där listan utökades med bland annat gråhakedopping, smålom och storlom.
 
Sen var det dags för inomhusaktiviteter. Årets Fågel (se separat artikel) röstades fram, sen tog Lennart Hermansson från Regionala rapportkommittén över och pratade om Sjöritsområdet innan  årsmötesförhandlingarna tog sin början.
 
Lars Åke Karlgren valdes in i styrelsen för en period av två år medan Sussie Carlström och Sara Elg omvaldes för en period av två år. Patrik Eld avgick ur styrelsen.
 
Till revisor omvaldes Kajsa Gustavsson och som ersättare till henne omvaldes Agneta Olsson, båda på ett år.
 
Håkan Elg och Stefan Oscarsson omvaldes till valberedningen för en period av ett år. Henrik Karlsson valdes som ny ledamot in i valberedningen.
 
Vid pennan
Stefan Malm, ordförande

Nyhetsarkiv