Riksstämman 2018

Helgen 13-15 april hölls SOF BirdLife:s årliga riksstämma på natursköna Bohus Malmön och dess pensionat. Vår egen förening stod som värd för arrangemanget. Förutom allt arbete inför så höll föreningen i transporter av deltagare till/från stämman, ledde exkursioner såväl lördag som söndag morgon samt arrangerade föredrag på fredag och lördag kväll.
Hela fredagen hölls det ett seminarium som gick under namnet ”Medborgarforskning i fågelövervakningens, fågelskyddets och fågelforskningens tjänst”, citizen science med ett annat ord.
Bland ämnen som föredrogs kan nämnas Artportalens roll i medborgarforskning om biologisk mångfald, Svensk Fågeltaxering, Sjöfågelinventeringen samt Projekt Lom.
Dagen avslutades med grupparbeten. 
Vid middagen blev Anders Wirdheim uppmärksammad för sina insatser och premierad till hedersmedlem i SOF BirdLife Sverige. 
Efter middagen höll Jan Uddén ett uppskattat föredrag om typiska fåglar för Bohuslän, det varierande landskapet, fågelhistorik samt lite om populationsförändringar.
Lördagen inleddes med exkursioner till Haby bukt och Grosshamn för de riktigt morgonpigga medan de som ville ha lite sovmorgon kunde hänga på en promenad runt vackra Malmön. 
Sedan invigdes riksstämman av avgående ordföranden Dennis Kraft som önskade alla välkomna. Efter diverse formaliteter inleddes stämman med punkten Diverse fågelintresse följt av Organisationsfrågor. GDPR, den nya dataskyddsförordningen och dess följder, diskuterades livligt. Efter lunch följde genomgång av verksamhetsberättelsen, ekonomin, inkomna motioner samt BirdLifes program för Fågelskydd och Naturvård.
Sista punkten för dagen var val av styrelseledamöter, revisorer samt valberedning. Lotta Berg valdes till ny ordförande.
På kvällen var det middag med avtackningar och utdelningar av utmärkelser. Dennis Kraft tackades av efter åtta år som ordförande och Bengt Allberg för alla de år han suttit i valberedningen. Tre av BohOF:s trotjänare fick förtjänstplakett, Ingemar Åhlund, Matti Åhlund samt Kenneth Johansson.
Efter middagen höll Matti Åhlund ett föredrag om toppskarvens utvecklingshistoria i landskapet från rar gäst till häckfågel.
Söndagen inleddes på samma sätt som föregående dag med exkursioner till Ramsvikslandet och promenad på Malmön. Om vädret var bra på lördagen så var det ännu bättre på söndagen med helt vindstilla.
Riksstämman fortsatte med Verksamhetsplanen för 2019. Slutsummering av mötet följde sedan. Diverse frågor gicks igenom innan BohOF uppmärksammades för sitt värdskap. 
Sammanfattningsvis ett mycket bra möte där alla besökare verkade nöjda med helgen. Stort tack till alla i föreningen som ställt upp i stort som smått för att få det att fungera.
 
Vid pennan Stefan

Nyhetsarkiv