Riksinventering av Berguv 2019 och 2020.

Då berguven åter tycks minska i stora delar av landet, har Birdlife Sverige beslutat om att genomföra en riksinventering 2019 och 2020. (Två år för att kunna täcka in hela Norrland, berguvens huvudsakliga föda sork varierar år från år i antal).

I Bohuslän finns det cirka 50 par, eller revir, av berguv. Och endast ett fåtal ungar har blivit flygga de senaste 10-15 åren.
I slutet av 1990-talet, fanns det minst 75 par i landskapet, så flera revir står nu tomma.
Samtliga nu kända och ”tidigare” lokaler behöver nu avlyssnas för att få en säkrare bedömning av den aktuella populationsstorleken. Några besök i det aktuella berget eller boområdet är absolut inte aktuellt, utan det räcker att lyssna av respektive lokal, på behörigt avstånd, under 30-60 min i skymningen, eller gryningen, då de mest frekvent ropar.

Etablerade par ropar endast ett fåtal ggr/ kväll resp morgon, medan oetablerade/ensamma hanar ropar mer frekvent och under längre tid på dygnet.

 

Peter Strandvik kommer att vara regionalt ansvarig för sammanställningen av observationer i Bohuslän och Göteborgsområdet.

Om du känner till, eller misstänker ett häckande par, vore vi tacksamma om du kunde lyssna av reviret under minst två tillfällen under våren.

Fyll gärna i ett protokoll och sänd detta till Peters adress nedan, blanketten hittar du via länken nedan.

Eller ring/maila gärna i ärendet.

Om du dessutom gör en rapport på artportalen, så tänk på att lägga in ett häckningskriterium (t.ex sång/spel), då döljs fyndet för alla utom Rrk och observatören.

Tyvärr är störningar i boområdet, under den utdragna häckningen, från januari- juli, ett ytterligare skäl till att häckningar misslyckas.

Och detta absolut undvikas.

 

Ytterligare instruktioner gällande inventeringen och protokoll kan hämtas från BirdLife Sveriges hemsida, högerklicka på länken nedan;

https://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/ 

Peter Strandvik

Smedjegatan 2

442 67 Marstrand

0702-128076

(peter.strandvik@ptj.se)

 

Bild: Kamil.Corrections: Piotr_J [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Nyhetsarkiv