Våren på väg?

Om man undantar övervintrande fynd så har det under de senaste veckorna setts några härliga vårtecken på lite olika håll i landskapet.

Såväl gravand, tofsvipa som sånglärka har setts på lite olika lokaler i smärre antal och koltrasten har börjat med sin vårsång

Så det finns hopp om det.

Vid pennan

Stefan

Nyhetsarkiv