Kallelse till årsmöte 2019

Härmed kallar Bohusläns Ornitologiska Förening till årsmöte.

Plats: Ramsviks övergård, Sotenäset
När: Lördagen den 30 mars klockan 13:00
Kontakt: Stefan Malm, 076-1005184

Ordföranden har ordet
Ramsviks övergård blir som de senaste åren plats för BohOF:s årsmöte.
08:00 Vi kommer att börja dagen med en exkursion vid Haby bukt
där vi förhoppningsvis kan få se en del vårarter såsom sånglärka, ängspiplärka,
strandskata, större strandpipare m.m. Samling parkeringen Haby bukt. Vi siktar på att ta en sväng
till Grosshamn också.
12:00 flyttar vi inomhus för röstning av Årets Fågel 2018 samt prisutdelning till vinnaren.
12:30 tar vi fika samtidigt som vi lyssnar på ett föredrag från Regionala rapportkommittén.
13:00 inleder vi Årsmötesförhandlingarna. Dagordning bifogas separat på hemsidan.

Ladda ned dagordning

Välkomna
Stefan Malm, ordförande
Göteborg 20190228

Nyhetsarkiv