Årsmötet 2019

Lördag den 30 mars höll BohOF sitt ordinarie årsmöte på Ramsviks övergård. Dagen började med exkursion till Haby bukt och sedan vidare till Grosshamn. Det var mycket blåsigt med vindbyar på upp till 15 m/s.

Ljungpipare, skärpiplärka, sädesärla, större strandpipare, kricka och gravand var några obsar vid Haby.

Fikat intogs på Grosshamn där lä fanns att tillgå. Havssula, toppskarv, tobisgrissla, sjöorre, sparvhök och forsärla lades till listan. Det roligaste för dagen var den flock på 90 spetsbergsgäss som sträckte norrut.

Sedan var det dags för inomhusaktiviteter. Årets Fågel (se separat artikel) röstades fram, sedan pratade Peter Nilsson om de olika inventeringar som pågår (Berguv) och de som komma skall (Sjöfågel- och backsvaleinventering). innan  årsmötesförhandlingarna tog sin början.

Stefan Malm omvaldes för en period av två år till ordförande. Fem ledamöter omvaldes för en period av två år, Kenneth Johansson, Peter Nilsson, Ing-Marie Nilsson, Max Allan Niklasson samt Sussie Carlström.

Till revisor omvaldes Kajsa Gustavsson och som ersättare till henne valdes Majbritt Magnusson, båda på ett år. Agneta Olsson avgick som ersättare till revisor.

Håkan Elg och Stefan Oscarsson omvaldes till valberedningen för en period av ett år. Henrik Karlsson avgick som ledamot i valberedningen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att finna en tredje person till valberedningen.

Vid pennan
Stefan Malm, ordförande

Nyhetsarkiv