Lägesrapport: Riksinventering Berguv

Vinterns och vårens berguvinventering kan så här framåt sommaren börja summeras.

För vår del, Götaland, är det ingen munter läsning, fram till den 10 april hade det kommit in 139 rapporter om uv

att jämföra med 255 vid 2008-2009 års inventeringar.

Återstår att se om trenden är lika nedslående när det gäller Bohuslän, när besök gjorts på häckplatser och ringmärkning skett av ungar.

Nyhetsarkiv