Berguv Lennart Hermansson

Resultat av Inventeringen av Berguv i Bohuslän 2019.

 

Årets inventering har genomförts under januari-juni 2019, och då häckningsutfallet varit något bättre än de senaste 19 åren, har antalet par som hittats ökat något. Dock finns det betydande luckor i mellersta och norra Bohuslän, där nyetablerade par valt ”nya” boplatser som inte varit kända förut.

 

En stor del av rapporterna har inkommit från privatpersoner, vilka i första hand inte är ”vanliga” fågelskådare.

Förvånansvärt få rapporter (40-tal) har inkommit från fågelskådare, eller lagts in på artportalen.

 

Fler rapporter efterfrågas således, under 2020 års inventering !

 

Totalt hittades 68 revir, varav flera endast hyste ensamma hanar.

 

Kommunmässigt blev fördelningen ;

                                              Antal kända revir                Antal hittade ungar.

Göteborg                             2                                            0 

Öckerö                                  1                                           2

Kungälv                                9                                            4

Tjörn                                     8                                           2

Stenungsund                       5                                           5

Lilla Edet                              1                                            2

Orust                                    6                                            0

Uddevalla                            4                                            0

Lysekil                                   6                                            0

Sotenäs                                7                                            2

Munkedal                            3                                            0

Tanum                                  8                                            2

Strömstad.                           8                                            1

Summa :                              68                                          20

 

 

Peter Strandvik

070-2128076

Peter.strandvik@ptj.se

Foto: Lennart Hermansson

Nyhetsarkiv