ARTRALLY 2020

Vinnarna blev ”Var e fåglarna” med Sussie Carlström, Per Wohlin och Peter Nilsson med sina 62 arter.

Det var totalt sex lag:

  1. Var e fåglarna – 62 arter
  2. Fågeldoktorns pojkar – 56 arter
  3. Nolhottarna – 48 arter
  4. Sodenäsrane – 47 arter
  5. Ärebötterna – 43 arter
  6. Gröngölingarna – 35 arter

7 deltagarna har aldrig medverkat i artrallyt tidigare 🙂

 

Totalt sågs det 84 arter under tävlingens gång:

Knölsvan

Sångsvan

Bläsgås

Grågås

Vitkindad gås

Kanadagås

Gravand

Snatterand

Gräsand

Brunand

Vigg

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Salskrake

Småskrake

Storskrake

Storlom

Smådopping

Skäggdopping

Storskarv

Toppskarv

Gråhäger

Havsörn

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Tornfalk

Sothöna

Tofsvipa

Skärsnäppa

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Havstrut

Tretåig mås

Sillgrissla

Tobisgrissla

Tamduva

Ringduva

Gröngöling

Spillkråka

Större hackspett

Skärpiplärka

Sidensvans

Strömstare

Gärdsmyg

Rödhake

Svarthakad buskskvätta

Koltrast

Björktrast

Kungsfågel

Stjärtmes

Entita

Talltita

Tofsmes

Svartmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Varfågel

Nötskrika

Skata

Kaja

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Vinterhämpling

Mindre korsnäbb

Större korsnäbb

Tallbit

Domherre

Stenknäck

Gulsparv

Nyhetsarkiv